Operační výkony

V pracovištích v Praze i Soběslavi poskytujeme široké spektrum ambulantních operačních výkonů. Součástí ambulancí jsou plně vybavené, moderní zákrokové sály s vlastní sterilizací. U dospělých jsou výkony prováděny v lokální anestezii (místním znecitlivění), u dětí  je možné výkon podstoupit i v krátké celkové anestezii (narkóze) a to bez nutnosti hospitalizace. Spolupracujeme se zkušeným dětským anesteziologem MUDr. Romanem Balážem. 

Prováděné operační výkony:

 • Operace pigmentových znamének nebo jiného kožního výrůstku nebo nádoru

  Pigmentová znaménka, tzv. névy jsou nezhoubné kožní útvary různé velikosti vzniklé místním nahromaděním kožních buněk, které obsahují hnědé barvivo. Mohou to být skvrny či uzlíky světle hnědé až hnědočerné barvy a mohou být vrozené nebo získané. Kožní výrůstky nebo nádory jsou kožní léze, které mohou být zhoubné nebo nezhoubné.

  Existují dva důvody k chirurgickému odstranění pigmentových znamének:

  Ze zdravotních důvodů operaci hradí zdravotní pojišťovna. Ze zdravotních důvodů jsou odstraňovány pigmentové névy a kožní výrůstky, u kterých může být riziko zvratu do zhoubného kožního nádoru nebo již je na kožní nádor podezření. Toto riziko posoudí kožní lékař při speciálním vyšetření. Dále mohou být ze zdravotních důvodů odstraněna znaménka nebo jiné kožní výrůstky, které mechanicky překážení nebo jsou opakovaně poraněna.

  Z estetických důvodů je možné chirurgicky odstranit neriziková znaménka či kožní výrůstky. V tomto případě si pacient operaci hradí sám.

 • Operace podkožní tukové bulky, cysty nebo jiné resistence

  Podkožní tukové bulky, tzv. lipomy, vznikají lokalizovaným nahromaděním tuku. Patří mezi nezhoubná onemocnění. Mohou se však v průběhu doby zvětšovat nebo bolet. Kožní cysty tzv. ateromy, vznikají zduřením mazových žláz. Mohou se také zvětšovat nebo se zanítí a mohou hnisat. V tomto případě vyžadují chirurgické ošetření, které bývá zdlouhavé.

  Důvody k chirurgickému odstranění tukových bulek a jiných podkožních resistencí.

  Lipomy i kožní cysty a ostatní podkožní bulky je vhodné odstranit a nechat histologicky vyšetřit. Zabrání se tím jejich růstu, s jistotou se ověří jejich nezhoubný původ a v případě kožních cyst se předejde možnému hnisání. Operace je hrazena zdravotní pojišťovnou.

 • Operace syndromu karpálního tunelu

  Syndrom karpálního tunelu je častým onemocněním ruky, které se projevuje bolestivostí či sníženou citlivostí prstů ruky. Bolest může vystřelovat až do předloktí, obtíže se typicky zhoršují v noci. Příčinou těchto problémů je útlak středového nervu (nervus medianus) v zápěstním (též “karpálním”) tunelu. Onemocnění je vázáno na přetěžování ruky manuální činností. Přesné příčiny nejsou známé.  V dnešní době se syndrom karpálního tunelu objevuje zejména u osob pracujících s počítačem.

  Chirurgická léčba syndromu karpálního tunelu

  Během operace se uvolní utlačovaný nerv protnutím  zápěstního vazu. Operace trvá přibližně 30 minut. Úlevu mnoho pacientů pociťuje prakticky ihned, nejpozději v řádu dnů.

 • Operace lupavých (skákavých) prstů

  Šlachy ohýbačů prstů v dlani a zápěstí vedou tunely z poutek, v tzv. šlachových pochvách. V těchto tunelech může šlacha při svém pohybu volně klouzat. Když dojde k zúžení kanálu šlachy, rozvíjí se onemocnění zvané lupavý prst. Průchod šlachy skrze zúžené místo způsobuje při pohybech prstu bolest a může dojít k lupnutí nebo přeskočení. Současně omezuje hybnost prstu. V dospělosti je nejčastěji postižen prostředníček a prsteníček, postižení ukazováčku je výjimečné. Vrozená forma se vyskytuje v dětství a týká se povětšinou palce.

  Chirurgická léčba lupavého prstu

  Cílem léčby lupavého prstu je obnovení hladkého průchodu šlachy poutkem. Chirurgický zákrok spočívá v protětí šlachového poutka a trvá  15 – 30 min. U dětí provádíme zákrok v celkové anestezii.

 • Operace Dupuytrenovy dlaňové kontraktury

  U některých pacientů se vyvine v dlani vazivový pruh, který jde z dlaně na prsty a způsobuje ohnutí jednoho či více prstů. Dále jsou viditelné tuhé uzly a vtaženiny v dlani a na prstech.  Omezení natažení prstů vedou k funkčním obtížím pacientů při hygieně, denních činnostech nebo pracovní zátěži.

  Chirurgická léčka Dupuytrenovy kontraktury

  Cílem chirurgické léčby je  operativní protětí nebo odstranění kontrahující tkáně z dlaně a někdy i z oblasti prstů. Tím dojde k uvolnění prstů a jejich opětovnému natažení.

 • Operace de Quervainovy choroby (zánět šlach palce)

  Jedná se o zánětlivé postižení šlach dlouhého odtahovače a krátkého natahovače palce a jejich obalů, které vede k jejich zbytnění a znemožní hladký a bezbolestný pohyb. Onemocnění je častou příčinou bolestí a nepohody v oblasti zápěstí a ruky. Typická je bolest v oblasti bodcovitého výběžku vřetení kosti. Vzniká při chronické přetěžování zápěstí a ruky stereotypním pohybem.

  Chirurgická léčba de Quervainovy choroby

  Chirurgická léčba  spočívá v protětí poutka šlach palce a odstranění zbytnělých obalů šlachy.

 • Ambulantní výkony na křečových žílách

  Křečové žíly, odborně varixy, jsou modrofialové, vystouplé a uzlovitě rozšířené žíly, které nejčastěji postihují povrchový žilní systém dolních končetin. Žíly dolních končetin sestávají z hlubokého a povrchového systému. Z dolních končetin odtéká krev směrem k srdci proti zemské přitažlivosti, žíly jsou proto vybaveny množstvím chlopní, které brání zpětnému toku. Křečové žíly se začínají rozvíjet, když chlopně nefungují. Varixy se začínají objevovat u těch pacientů, jejichž žilní stěna je málo pevná, po čase se zvětší její průměr a chlopeň se stane nedomykavou nebo proběhne zánět žil a výsledkem je opět poškozená žilní chlopeň, a tentokrát i žilní stěna.

  Ambulantní flebektomie

  Výkon spočívá v odstranění menších křečových žil  z drobných asi 3-5 mm velkých řezů nebo vpichů.  Ranky ani vpichy není většinou nutné šít, je zde minimální tvorba podlitin a metoda má velmi dobré kosmetické výsledky. Nelze ji však použít u všech typů postižení žil, zejména pokud je postižen i hlavní žilní kmen. V přesně stanovených místech jsou křečové žíly podvázány, zkráceny a některé odstraněny. Operace může být doplněna sklerotizací drobných žilek nebo jiným typem ošetření (termokoagulace, kožní laser).

  Kompresivní skleroterapie

  Metodu skleroterapie používáme k odstranění  mikrovarixů  (žil velikosti 1 – 5 mm) nebo ke korekci pozůstatků křečových žil po operačních zákrocích. Je to injekční metoda, při které je do povrchově uložené žíly aplikována speciální látka ve formě tekutiny nebo pěny, která zde způsobuje neinfekční zánět – žíla zkolabuje a po čase se vstřebá se. Nedílnou součástí skleroterapie je kompresivní bandáž elastickými obinadly nebo kompresivní punčochou. Komprese je nezbytná k zabránění zpětného toku krve do sklerotizované žíly, což by mohlo vést k jejímu opětovnému zprůchodnění. Doba komprese závisí na velikosti sklerotizované žíly a na rozsahu skleroterapie. Redukce mikrovarixů po skleroterapii je až 80 %.

Podrobnosti o jednotlivých výkonech, podmínkách objednání, požadovaných předoperačních vyšetřeních a průběhu pooperační péče najdete v oddíle Dokumenty na dolní liště stránky.

Ve spolupráci v oddělením jednodenní chirurgie Nemocnice Říčany provádíme operace kýl, žlučníku, křečových žil dolních končetin a onemocnění konečníku.

Indikaci k operaci a žádanku na předoperační vyšetření lze vyřídit na našem pracovišti bez nutnosti cesty do nemocnice.